Novinky

Zmeň slovenský florbal!.

V nedeľu 23.4.2017 sa v Dome športu v Bratislave bude konať volebná konferencia Slovenského zväzu florbalu (SZFB). Voľby do orgánov SZFB sa konajú raz za štyri roky, výnimku má iba kontrolór, ktorého funkčné obdobie nie je totožné s fun